SAL7364, Act: R°265.3 (505 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°265.3  
Act
Date: 1471-05-14

Transcription

2021-02-10 by kristiaan magnus
It(em) arnd [arnold(us)] de gruyte(re) sone wilen jacobs van mechelen renu(n)c(ians) heeft gelooft/
joh(anne)se dierix en(de) wille(m)me volders beide als kercmeest(er)s der kercken van/
meerssen bij tricht nu sijnde en(de) den kercmeest(er)s naemaels wezende tot/
behoif der selver kercken zessendertich rinscher guld(en) te twintich stuvers/
tstuc te weten zesse rinsche gul(den) dair af tsinte remeysmisse naistcomen(de)/
vi rinsche gul(den) d(aer) af tsinte remeysmisse d(aer) na volgen(de) en(de) alsoe voort/
alle jae(re) sinte remeysmisse vi r(yns) gul(den) d(aer) af tot dat de vors(creven) so(m)me volbet(aelt)/
sal sijn te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Heeft voort gelooft de(n) selve(n) kercmeest(er)s/
tot behoif als voe(r) dat hij hen ten ynde vand(en) vors(creven) t(er)mijne(n) overleve(re)n/
en(de) restitue(re)n sal alsulk(er) juweelen en(de) reliquien alse hij van hen ontfang(en)/
heeft ongewisselt en(de) onverkeert en(de) in sulken state wezen(de) alse hijze/
ontfanghen heeft nae uutwijsen eens cyrograafs d(aer)af tusscen hen/
gemaict vander daet m cccc lxxi viii daichs inde(n) april Voer welke/
geloften alle vors(creven) en(de) elke besundert die vors(creven) arnold(us) v(er)obligeert heeft/
ter meerder zekerheit in tijtle van wettig(en) onderpande met orlove/
tshe(re)n vand(en) gronde zijn huys en(de) hof metten toebeh(oirten) geleg(en) inde/
borchstrate tussce(n) de goide vranx wilen van dieven ter eenre ende/
thoechuys vanden ha(m)me mees(er) jans van orshaghen met oic eenen/
stucxken hoofs vand(en) hove des vors(creven) meest(er) jans Dwelc de selve arnold(us)/
aldair tegen hem gecreg(en) heeft de quib(us) sat(isfacere) et war(andizare) sub quatuor/
flor(enis) renen(sibus) aur(eis) te xx st(uvers) tstuc he(re)d(itarii) cens(us) tamq(uam) p(ro)ut winghe/
linden maii xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer