SAL7364, Act: R°81.2-V°81.1 (190 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°81.2-V°81.1  
Act
Date: 1470-09-26

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
Dits den inventaris vand(en)/
vors(creven) brieve/
P(ri)mo eene(n) schout brief begynnen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod)/
do(micel)[la] elis(abeth) filia arnoldi quond(am) de vuver r(ecognovit) se debe(re)/
d(omi)no god(efrido) everarts [ernarts] (et)c(etera) vand(er) daet xiiii[c] lvi ap(ri)lis/
xii/
It(em) een beleit beghynnen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) villicus lov(aniensis)/
med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) adduxit m(ar)t(in)um ernarts ad/
o(mn)ia et singula bona mo(bilia) et he(re)d(itaria) do(micel)[le] elis(abeth) f(ilie) arnold(i)/
quond(am) de vuver vand(en) daet xiiii[c] lvi aprilis/
xii/
Item een accort voir scep(enen) va(n) lov(en) gepasseert beghynnen(de)/
Cont zij eene(n) yegeliken dat h(er) gort ernarts/
priest(er) en(de) alart goede die naden rechte d(er) stat/
va(n) lov(en) geleit zijn totte(n) goed(en) have en(de) erve jouffr(ouwe)/
yvete(n) van bardeghem vand(er) daet xiiii[c] liii iiii dage/
in julio/
Item een testament geapprobeert bijd(en) scepen(en) va(n) luydic/
dat jouffr(ouw) marie de castro wettige werdynne coenrarts/
de lumay gemaect heeft begynnen(de) In no(m)i(n)e d(omi)ni/
amen p(er) hoc p(rese)ns publicu(m) instrume(n)tu(m) cu(n)ct(is) pateat evident(er)/
vander daet xiiii[c] xxvi indictone quarta aug(usti) qui(n)ta en(de) de approbacie/
d(aer) aen gea(n)nexeert beginnen(de) A to(us) cheaulx q(ui) ces p(rese)ntes l(ett)res veront et oront/
le maire et les esch(e)vi(n)s de liege (et)c(etera) vand(en) daet xiiii[c] xxxi le derain/
jo(u)[r] dinoust
//
It(em) brief van arnde van geldenake bailiu va(n) nyvele en(de) vand(en)/
walschen lande van brabant d(aer) mede hij ond(er) sijne(n) segel ge(con)stitueert/
heeft jaq(ue)min de p(ar)fontrieu s te wesen bailiu van geldenake/
Beginnen(de) No[(us)] ernoult de jodoigne vand(en) daet xiiii[c] xiii/
xxviii in junio
ContributorsMi-Je Van Gils , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer