SAL7364, Act: R°94.1 (206 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°94.1  
Act
Date: 1470-10-12

Transcription

2020-03-17 by kristiaan magnus
Item es condicie tussche(n) p(ar)tien oft de voirs(creven) steve(n) ende zij(n)/
wijf tusschen dit ende sintjansmesse naistcomen(de) betaeld(en)/
xviii crone(n) inder weerden voirs(creven) dat zij dat sele(n) moege(n)/
doen sonder rente oft co(m)mer en(de) oft des men soe blivet/
erfrinte tot dat afgeleegt wert It(em) hebbe(n) de voirscr(even)/
coenraert en(de) zijn de(n) voirs(creven) steven(en) en(de) zijne(n) wive toegesegt/
dat zij vanden voirs(creven) goeden noyt thiende gegeve(n) en/
hebbe(n) noch wete(n) ghevende Ende is bove(n) de xix(½)/
crone(n) die steve(n) en(de) zijn wijf te voirlieve alsnu betaelt/
hebbe(n) gecondicioneert dat de voirs(creven) steve(n) v(er)wercken sal/
twee crone(n) sonder arghelist cor(am) eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer