SAL7364, Act: V°116.1 (235 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°116.1  
Act
Date: 1470-10-30

Transcription

2017-11-22 by kristiaan magnus
Item wouter pynnoc sone wilen jacops heeft gelooft/
laureise van wynge twintich cronen te xxiiii st(uvers) tstuc/
te lichtmesse naestcomen(de) te betalen als v(er)reicte/
schout Heeft vort gelooft [vacat]/
zijnen wynne tot desen te vervangen dat hij bynne(n)/
xiiii nachten naestcomen(de) dese selve gelooft doen/
sal voir scepen(en) van loven(en) cor(am) tybe burg(imagist)[ro] oct(obris)/
penultima
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-08-09 by Jos Jonckheer