SAL7364, Act: V°259.3 (485 of 582)
Search Act
previous | next
Act V°259.3  
Act
Date: 1471-05-16

Transcription

2020-06-25 by kristiaan magnus
It(em) want jan de blehain castelain van phaleys die bij machte/
van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en) ov(er) lang gepass(er)t na de(n) rechte va(n)/
des(er) stad come(n) en(de) geleit is tot allen de(n) goede(n) have en(de) erve/
denijs wile(n) van troingnies en(de) lanceloet wile(n) zijn soens ja(n)ne/
van forneye zijne(n) p(ro)cur(eur) bij de(n) bailliu va(n) ha(n)nut heeft doen leve(re)n/
alle de selve goede en(de) doen dach doen alhier te comp(ar)ere(n) op in/
dijssendage lestleden collart moreel jan de pot dor en(de) gh(er)t/
brienet die die goede houden ende hantplichten sonder de(n) voirs(creven)/
janne de blehain te v(er)nuege(n) en(de) te contente(re)n van zijne(n) wettige(n)/
gebreke(n) Tot welken dage noch op heden de voirs(creven) p(ar)tie niet/
comen en is soe hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(en) t(er) manisse(n)/
smeyers [gevisent(er)t tresc(ri)pt des voirs(creven) baillivus] gewijst voir een vonisse datme(n) de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) houde(n)/
sal inde macht vanden beleyde voirs(creven) soe v(er)re dat noch voir/
hen come(n) is cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is) roelofs py(n)noc maii xvi
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer