SAL7365, Act: R°182.1-V°182.1 (344 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°182.1-V°182.1  
Act
Date: 1472-02-08

Transcription

2020-07-24 by Karel Embrechts
It(em) raes vand(er) lynden die teghen janne dierix zeke(r) goede onlanx gecocht/
en(de) gecreg(en) heeft nae inhout der brieve van waerscape d(air) af bij den vors(creven)/
janne bekint voir scepen(en) van loeven(e) januar(ii) xviii lestleden heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hij vand(en) vors(creven) janne dierix ontfanghen heeft div(er)se/
scepen(en) brieve van loeven(e) vand(en) selven goeden die h(ier) nae gheinventarieert/
staen Te weten inden yersten eene(n) brief van eygen genoete(n) bij scepen(en) va(n)/
loven(e) besegelt dair mede gheram vand(en) berghe met ressche en(de) rijse opdroech/
drie dach(mael) eygens lants luttel myn oft meer geleg(en) acht(er) tsiechuys vand(er) banc/
teegenhove w(er)t tussce(n) de lande goessens vand(er) quad(er)brugge(n) en(de) henr(ix) de swertte(re)/
t(er) eenre sijde(n) en(de) de lande des vors(creven) huys vand(er) banc en(de) dierix dierix t(er) ande(re)/
ende d(air)mede dieric dierix in die goede gegoidt w(er)t beginnen(de) Notu(m) sit/
univ(er)s(is) q(uod) gerelin(us) d(i)c(t)us de monte (et)c(etera) vand(er) daet m ccc nonagesi(m)o primo/
mens(is) februarii die deci(m)atercia Item noch vier scepen(en) brieve van/
loeven(e) al aen een hanghen(de) den eene(n) ende oudsten d(air)mede henric va(n)/
velpe goutsmet geleit es met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) totte(n) goede(n)/
nae bescreve(n) pet(er)s van nethen(en) en(de) joncfr(ouwen) marien zijnre weerdinnen/
Te wete(n) yerst tot i(½) dach(mael) lants luttel myn oft meer geleg(en) opt velt/
neve(n) den boem geheete(n) aent dorneken It(em) tot iiii(½) dach(mael) lants luttel/
myn oft meer geleg(en) acht(er) tsiechuys vand(er) banc It(em) tot eene(n) dach(mael) lants/
geleg(en) opt selve velt It(em) tot (½) boend(er) lants luttel myn oft meer/
geleg(en) opt selve velt It(em) tot (½) boend(er) lants luttel myn oft meer/
geleg(en) opde(n) boxpoel It(em) en(de) tot i(½) dach(mael) lants geleg(en) inde selve/
plaetse beginnen(de) Notum sit univ(er)s(is) q(uod) villic(us) lovan(iensis) med(iantibus) scab(in)is/
lovan(iensibus) adduxit r(ati)o(n)e do(min)[ii] henricu(m) d(i)c(tu)m de velpe vand(er) daet m/
cccc xxxii februarii xxi Den ande(re)n dair mede uut dien beleide/
in die goede gegoidt wardde(n) jan dierix van egenhove(n) en(de) jan/
van hulslair beginnen(de) Notum sit univ(er)s(is) q(uod) cum henric(us) de velpe/
aurifaber (et)c(etera) vand(er) daet m cccc xxxvii augusti nona Den derde(n)/
d(air)mede joncfr(ouwe) marie weduwe pet(er)s wijlen van nethen(en) joncfr(ouwe) marie/
hue(r) docht(er) weduwe augustijns wijlen vand(en) borchove(n) en(de) peter van/
nethen(en) sone des vors(creven) wijlen pet(er)s geloofde(n) de(n) vors(creven) janne dierix/
en(de) ja(n)ne van hulslair en(de) hue(re)n nacomeling(en) genoechdoen en(de) waerscap/
vand(en) vors(creven) goeden en(de) die gewarandeert op eene(n) pe(n)ninc goetsgelts/
en(de) elf ponde(n) borsegelts Ende d(air) mede oic henric vand(en) borchove(n)/
sone jans wijlen vand(en) borchove(n) geloofde te v(er)vaene en(de) in dien te/
hebben augustijne sin vand(en) borchove(n) sijne(n) neve ond(er) sijn daige sij(n)de/
soe wa(n)neer hij tot sijne(n) daige(n) come(n) wa(r)e dat hij dan de(n) selve(n) ja(n)ne/
dierix en(de) ja(n)ne van hulslair tot hue(re)r maniss(en) vand(en) vors(creven) goeden
//
voir scepen(en) van loven(e) genoech doen soude beginnen(de) Notum sit/
univ(er)s(is) q(uod) do(micel)[la] maria rel(i)c(t)a petri q(uo)nd(am) de nethenis vand(er) daet/
m cccc xxxvii augusti nona Ende den vierde(n) brief d(air) mede/
h(er) augustijn vand(en) borchove(n) ridde(r) oic wairscap en(de) genoech/
doen vand(en) vors(creven) goede(n) heeft gelooft beginnen(de) Notu(m) sit/
univ(er)s(is) q(uod) d(ict)us augustin(us) de borchove(n) (et)c(etera) de data m cccc/
lxxii lxxi augusti vii Ende heeft gelooft de selve raes/
dat hij den vors(creven) janne dierix vand(en) [noch de sijne] metter geloften vand(er)/
genoechdoene en(de) warantscape die de selve jan hem voirm/
vand(en) selven goeden gedaen heeft nyet pramen en sal hij/
en sal hem tyerst de vors(creven) gheinventarieerde brieve te bate(n)/
bringen om h den selve(n) janne hem voirt met dien en(de) den gelufte(n)/
d(air) inne begrepe(n) op de ghe te behulpen cor(am) berthem ouderogge/
februarii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt