SAL7365, Act: R°184.1 (348 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°184.1  
Act
Date: 1472-02-10

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) aleid weduwe en(de) leste wijf peters wijlen van maerbeke met huyge(n)/
van udekem en(de) vrancken van maerbeke beyde als momboirs lodekens van/
maerbeke wettich sone des voirs(creven) wijlen pet(er)s en(de) aleiten in p(rese)ncia hebben/
gekindt en(de) gelijdt dat hen inden name desselfs lodekens volcomelijc/
genoech gedaen es van alsulken rijder erflic als den selven lodeken/
gemaict en(de) gelaten was bij testamente bartelmeeus wijlen van maer/
beke sijns brueders vand(en) yersten bedde aen en(de) op desselfs bartelmeeus/
kinsgedeelte van drie huysen metten toebehoorte(n) neve(n) een int cardenhoet/
geleg(en) ende van eenen wijng(ar)de geleg(en) opde borch te loeven(e) voer de/
porte des hoofs van chanterain bijden poel aldair Scelden(de) dair af/
en(de) van allen achterstelle desselfs inden name desselfs lodekens/
volcomelic quite die voirs(creven) goede de coep(er)s der selver bartelmeeuse de/
vos pete(re)n en(de) ambrosio van maerbeke gebruede(re)n en(de) alle ande(re) des/
quitan(cie) behoeven(de) en(de) hue(r) goede Promitt(entes) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) et/
in hiis prostare d(i)c(tu)m ludovicu(m) annis mi(n)orem du(m)modo ad debita(m) etate(m)/
p(er)venerit q(uod) iamtu(n)c ad monicione(m) d(i)c(t)ar(um) p(er)sonaru(m) aut alt(er)ius si(mi)lem/
quitan(ciam) dabit tam coram scabinis lovanien(sibus) q(uam) notario et testib(us) expen(sis)/
eiusd(em) ludovici et p(ri)ma Ende soe wanneer de selve lodeken dit ald(air)/
behoorlic gedaen sal hebben soe sal dese quitan(cie) v(er)smolten en(de) te nyeute/
zijn cor(am) blanckart maes februarii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt