SAL7365, Act: R°223.4-V°223.1 (406 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°223.4-V°223.1  
Act
Date: 1472-03-11

Transcription

2017-11-09 by Karel Embrechts
Item margareta weduwe jans wilen beghints in p(rese)ncia/
heeft gehuert tegen janne van hockezele sone wilen jacops/
woenen(de) teegenhove de helicht van eene(n) stuck beemps/
gelijc dien gelegen is teeghenhove opde voe(r) ghehete(n)/
den zouten beempt te weten(e) die helicht die opde/
voere compt Te houden en(de) te hebben van kersmesse/
naestcomen(de) eenen t(er)mijn van xxviii jae(re)n v(er)volghen(de)/
elx jars om en(de) voir alle alsulke scult en(de) last als
//
uuten geheelen beempde voirs(creven) jairlix gaet Te weten(e) om/
een mudde corens aen (mijn) vruwen vand(er) banc xiiii st(uvers)/
den hee(r) van hev(er)le ten behoirliken tijde vortaen te/
betalen also in tijts dat den vors(creven) janne dair bij gheen/
scade en gesciede Item sal de vors(creven) m(ar)gr(iete) den voirs(creven)/
beempt besetten met eenen wijtha(m)me also v(er)re dat dar/
toe nut en(de) orberlijc is En(de) sij sal moge(n) afhouwen/
alle willigen en(de) and(er)s dat dairt toe niet en dient en(de)/
hue(r) proffijt dair mede doen Item sij sal die voere moete(n)/
veghen en(de) ruymen ten behoirliken tijde so v(er)re die/
tegen hue(r) deel leeght wel en(de) loflijc ghelijc reengenoete(n)/
boven en(de) beneden Item de grecht die dor desen beempt/
gaen sal sullen p(ar)tien houden wel en(de) loflic te geliken/
coste en(de) die grecht sal gemaect worden op des/
vors(creven) jans erve en(de) gedeelte te geliken coste en(de) oft/
e(n)nich van hen dair in gebreckelic wae(re) soe is/
vorweerde dat dander dat gebrec sal mogen v(er)halen/
op den ghenen dair tgebrec inne wae(re) en(de) alle/
dese vors(creven) vorwerd(en) (et)c(etera) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt