SAL7365, Act: R°226.1 (407 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°226.1  
Act
Date: 1472-03-13

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
Cont zij allen dat jan yngelber and(er)s p(er)soens ter eend(er)/
en(de) henric bloemarts wouters sone ter ande(re) sijn/
voir hen hue(re)n erven en(de) nacomelinghen bij middele/
hue(re)r beider vriende eensworden en(de) ov(er)comen alse/
vanden leven(de) vrede staende tusschen hue(re)r beider/
erve opde ulake neve(n) de dile aldair tusschen/
de strate op deen zijde en(de) den goeden d(er) vruwen/
van honshem op [dander] der pointe hier na bescreve(n) Te/
weten(e) dat den selven leven(de) vrede tot eeuwege(n)/
daghen d(air) dien nu staet na uutwisen [va(n)] twee steene/
die zij d(air) met vrienden op elc eynde vand(en) vrede gesedt/
[hebben] lijnierecht sal bliven staende en(de) gehouden worden/
tot eeuwegen dagen in goede state bijden vors(creven)/
henricke bloemarts en(de) sijne(n) erve(n) en(de) nacomelingen/
sond(er) cost des vors(creven) jans oft zijnd(er) nacomelingen/
alsoe dat den voirs(creven) janne d(air) bij gheene schade/
en come cor(am) dor(ma)le maes m(ar)tii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt