SAL7365, Act: R°34.3 (84 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°34.3  
Act
Date: 1471-08-26

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
It(em) goird busscop sone wijlen m(er)celijs woenen(de) te libbeke met (con)sente he(re)n jans/
van scoenhove(n) ridders heeft gelooft he(re)n philipse van scoenhove(n) riddere/
brued(er) des vors(creven) he(re)n jans jairlix de due(re)nde den t(er)mijn vand(er) hue(ri)ng(en)/
der watermolen geheete(n) sgreve(n) molen die de vors(creven) goird tegen den/
voirs(creven) he(re)n janne huerde anno lxvii junii viii gelijc dat blijct inde(n) scepen(en)/
brieve van loven(e) d(air) op gemaict opden selven dach te betalen ten t(er)mijne(n)/
inde selve brieve begrepen alsulken xii r(yns) guld(en) goet en(de) ginghe alse/
de selve goird onder den ande(re)n uut saken der selver hue(ri)ng(en) den vors(creven)/
he(re)n janne inden selven brieve gelooft heeft te betalen Ende om tot/
der selver betaling(en) te bat te comen heeft gelooft de selve h(er) jan sond(er)/
zijnen cost den voirs(creven) sijnen brued(er) ofts noot zij over de borghen des/
vors(creven) gorts alle behulp te doene en(de) bijstant cor(am) berthem dor(ma)le/
aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt