SAL7365, Act: R°49.1 (119 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°49.1  
Act
Date: 1471-10-03

Transcription

2017-09-10 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) burg(er)meeste(re)n doen cond alle(n) liede(n) dat voir/
ons comen is in p(ro)pren p(er)sone jouffr(ouw) magriete vanden hove wed(uwe)/
gherams wilen bote woenen(de) te bruessel [cu(m) tuto(r)e] ende heeft geco(n)stituert/
gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie ende auc(tori)teyt gegeven gielijs/
plavier goessen vander ca(m)men philips vanden heetvelde/
woute(re)n vander hofstad na(tur)lijc ende joh(anne) vasont aut alle en(de)/
yegewelke hue(r) questien en(de) gescillen die zij alsnu uutstaende/
heeft oft namaels hebben soude moegen voir wat gerichte/
gheestelijc oft weerlijc dat dat ware oft gescien soude moegen/
allen hue(r) goede have en(de) erve p(ro)fite(n) rente(n) pachte en(de) emolu/
mente(n) Te mane(n) teysschen opte buere(n) en(de) tonfange(n) in mel(iori)/
forma p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) thenis burg(imagistro)/
oud(erogghe) maes oct(obris) t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt