SAL7365, Act: R°51.2 (123 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1471-10-01

Transcription

2017-09-20 by Karel Embrechts
Uut dien dat twee vanden wettigen kijnde(re)n wout(er)s wile(n) janss(one)/
hadden doen dachdoen janne valcke voir meye(r) en(de) scepene(n) van/
loeven(en) om dat hij hem ongebruyc dede aen zeke(r) goede zoe zij/
seiden ende zij selve voir oeghen niet comen en zijn so heeft/
tvo(n)nisse d(er) scepen(en) van loeven(en) gewesen dat de voirs(creven) jan/
valcke vanden dachdoene zijnre p(ar)tien voirs(creven) ongelast soude/
wesen p(rese)nt(ibus) o(mn)ib(us) scab(inis) oct(obris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt