SAL7365, Act: V°161.3 (307 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°161.3  
Act
Date: 1472-01-21

Transcription

2017-10-24 by Karel Embrechts
It(em) gheert vanden bogarde sone wilen mathijs woenen(de) te/
meensele in p(rese)ncia heeft gelooft willem(me) van daelhem en(de) janne/
cokart sone wilen machiels sijnen zwager in hue(re)n handen te/
stellen en(de) te veroblige(re)n behoirlic voir hof en(de) hee(r) alle alsulke/
erfgoede als hij liggen(de) heeft inden dorpe van meensele/
en(de) d(air) omtrent Op vuege en(de) condicie want de voirscr(even)/
willem en(de) jan hen verbonden hebben voir den vors(creven)/
gheerde ind(er) heyliker vorweerden die tusschen hen/
ter eender en(de) m(ar)grieten dochter jans cokart bried(er)/
ter ande(re) in veerden is Evenverre zij oft/
e(n)nich van hen van dier borchtocht namaels gepraempt/
wordde(n) dat zij dat aen des selfs gheerts goede/
hen gelijc voir dair voir veronderpant verhalen/
souden moghen dormale maes januarii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt