SAL7365, Act: V°19.4-R°20.1 (50 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°19.4-R°20.1  
Act
Date: 1471-07-30

Transcription

2020-09-02 by Karel Embrechts
It(em) want adam sone wilen symon die bij machte van scepen(en)
//
brieve(n) van loeven(e) gemaect ap(ri)lis xiiii a(nn)[o] lvi gegoet en(de) geerft/
was in eene(n) hoff houden(de) omtrint i(½) boende(r) gelege(n) inde p(ro)chie/
van pelline neven de moelen van maresch regenote le waresch/
ende den goeden des goidshuys van heileshe(m) en(de) dair af altijt/
in poss(ess)ie geweest is op heden als op verstreken(en) daghe die de/
voirs(creven) adam altijt gevolcht heeft hadde doen besc(ri)ven met eene(n)/
oepen(en) placcate jonch(e)r jacop he(r) van mo(m)male va(n) breves (et)c(etera)/
die de selve goede na daflivicheit van zijne(n) vader hadde op ge/
have(n) en(de) also den voirs(creven) adam dair aen pijnde ongebruyc te doene/
Tot welken dage de voirs(creven) jonch(e)r jacop noch ande(r) van zijne(n) wege(n)/
noch oic op heden comen en is soe wijsden de he(re)n scepen(en) va(n) loeve(n)/
ter manissen smeyers voir een vo(n)nisse yerst gevisenteert trescript/
van gille mas meye(r) van orp le grand van noduwez va(n) maresch/
pelaines liberteig(nes) van janne straetman meye(r) va(n) heileshe(m) ende/
pelaine ende van rigault malcorps meye(r) tshe(re)n van merode te pe/
laine voirs(creven) hoe zij na inhoudt des voirs(creven) placaets bide(n) vorste(r) va(n) pe/
laine voirs(creven) en(de) ii scepen(en) der voirs(creven) p(ar)tien des voirs(creven) symoens ge/
condicht hadden te breves bute(n) lants dat hij dach va(n) rechte hadde/
oft hem geliefde datme(n) den voirs(creven) adam vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
sal inde macht van zijnre guedingen voirs(creven) soe v(er)re dat noch voir/
hen comen is cor(am) meldert b(er)the(m) oppend(orp) oud(erogghe) dor(ma)le julii p(e)n(u)lt(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt