SAL7365, Act: V°194.4-R°195.1 (365 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°194.4-R°195.1  
Act
Date: 1472-02-19

Transcription

2019-10-17 by Karel Embrechts
Item baudewijn van brousberge hee(r) van roux miroir en(de)/
van bouler en(de) baudewijn van brousberge de jonge zijn/
sone die bij janne van bourgevail e(m)mer de voirscr(even)/
baudewijn de vader alsnu met rechte als borge roelants/
wilen van bourgevail en(de) bernarts van bourgevael sijns/
soens alhier bescreven is om den selven janne te/
contente(re)n van vii(½) rijd(er)s lijftochten staende ten live des/
voirs(creven) jans jouffr(ouwe) lijsbetten switten sijnd(er) werdynnen/
jouffr(ouwe) lijsbetten en(de) jouffruwe m(ar)grieten hue(re)r beider/
wettiger dochteren Te weten(e) de vier rijd(er)s dair aff/
ten live vanden voirs(creven) janne en(de) jouffr(ouwe) lijsbetten d(er) docht(er)/
lanxst leven(de) lanxst heffen(de) en(de) de voirs(creven) iii(½) rijd(er)s d(air) af ten/
live d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten d(er) moed(er) en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
lanxstleven(de) lanxstheffen(de) gelijc scepen(en) brieve(n) van lov(en) d(air) af/
gemaect aprilis ix anno lxvii dat inhouden en(de) begrype(n)/
In p(rese)ncia hebben gelooft indivisim dat zij oft e(m)mer/
deen van hen tusschen dit en(de) beloken(en) sinxen(en) naestcomen(de)
//
sullen comen te loven(en) en(de) doen den vors(creven) janne inden name/
als voir alsulken vesticheit van des voirs(creven) steet dat hijs sal/
mogen te vreden zijn oft als dan gaen in e(n)nich vanden vroonte(n)/
te loven(en) zonder cost des voirs(creven) jans en(de) van dair niet scheid(en)/
dach noch nacht De vors(creven) jan van bourgevail en sal dat/
consente(re)n en(de) believen blanckart maes febr(uarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Xavier Delacourt