SAL7365, Act: V°50.2-R°51.1 (122 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-R°51.1  
Act
Date: 1471-10-04

Transcription

2017-09-20 by Karel Embrechts
Vanden gescille voir den rade vander stad hangen(de) tussce(n)/
anthonise ramp(ar)t en(de) zijnen wive ter eenre zijde(n) en(de)/
janne laureys vorste(r) te loeven(en) ter ande(re) oirspronc ne/
mende van seke(r) scepen(en) brieve van loeven(en) orspronc nemen(de)/
van seke(r) scepen(en) brieve v spreken(de) onder dande(r) op heyne/
vanden vere en(de) pet(er) hoyman nu te jans vand(er) hulst/
inde vroente sittende welke gehuyssche meyne(n) bij zekere(n)/
redene(n) va(n) hen geallig(er)t dat gesete(n) hebben en(de) sitten ten/
laste des voirs(creven) jans laureys ende dat de selve jan laureys/
hen van hue(re)n gebreke dwelc zij ten voirs(creven) gevangen(en) w(er)t/
hebben voldoen sal Den selve(n) janne laureys sustinerende
//
de contrarie bij div(er)sen reden(en) va(n) he(n) geallig(er)t Informacie int/
lange bij den rade vander stad ende alsoe vele alsser behoefde/
genome(n) sijnde is duytsprake wair anth(onijs) en(de) zijn wijf hue(re)n/
eedt doen dat zij janne laureys noyt en ontsloege(n) va(n) ja(n)ne/
vanden veere noch dair toe consent en gaven midts de(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
die zij ontfingen noch anders na tkinne(n) dat jan laureys gekint/
heeft Soe is get(er)min(er)t bij den rade vand(er) stad dat de selve ja(n)/
laureys anthonise en(de) zijne wive voldoen sal vanden thien/
saluyten hen gebrekende vanden p(ri)ncipalen van hue(re)n brieve/
tot eene(n) redeliken t(er)mijne ende den selven gehuyssce(n) afdoen/
alle de costen die heyn vanden vere ende peter hoyman te loeven(en)/
inder hachte(n) zijnde hebben verseten bij alsoe dat de selve ge/
vangen(en) te desen male van anthonise noch zijne(n) wive niet/
gepraemt en selen werden vanden costen die de selve gevangen(en)/
eer zij hier wordde(n) gelevert te wynge hadden versete(n) Behalve(n)/
den selve(n) anth(onise) ende zijne(n) wive huerder actie(n) vanden selven/
costen te wynge verseten ende vanden ande(re)n costen va(n) rechte/
te wete(n) die brieve en(de) salarise die de voirs(creven) gehuyssche/
ten ocsuyne van hue(re)n voirs(creven) scepen(en) brieve(n) in des(er) saken/
moege(n) hebben verleecht om die coste(n) va(n) wynge ende ande(r)/
navolgende hier namaels aende gevangen(en) nu ontslagen zijnde/
te moegen verhalen met rechte act(um) oct(obris) q(ua)rta Ende de voirs(creven)/
gehuysscen deden den eedt eod(em) die
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt