SAL7365, Act: V°70.2 (160 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°70.2  
Act
Date: 1471-10-22

Transcription

2019-11-20 by Karel Embrechts
Item jan herdans jan lonijs jan cloet en(de) arnt van/
oucle van wegen des dorps van nurode vervangen(de)/
hier inne alle ande(r) ingeseten(en) sdorps vors(creven) in deen sijde/
jan leemans sone wilen jans en(de) hubrecht brueders/
zijn swager inden name en(de) van wegen jans wilen leemans/
vader des voirs(creven) jans die hier inne vervangen heylwigen/
weduwe des voirs(creven) wilen jans moed(er) des vors(creven) jans en(de)/
swager des vors(creven) hubrechts en(de) alle ande(r) recht actie oft/
sake hier inne hebben(de) hebben hen vanden gescille/
dat was tusschen tvoirs(creven) dorp van nurode t(er) eend(er) en(de)/
den vors(creven) janne leema(n) ter ande(re) om een gedinge dat de/
vors(creven) jan [wilen leeman de vad(er)] in sijnen lav leven(e) van des vors(creven) dorps weghen/
beleit heeft voir den raide ons gened(ichs) he(re)n en(de) voirden/
leenhoff van wesemale tegen jonch(er) henricke van schoen/
hoven dair af tvonnisse vanden selven van schoenhoven/
en(de) tegen de vors(creven) vanden dorpe geloepen is en(de) den uut/
gheven verlegghen cost last en(de) co(m)mer die deene p(ar)tie/
d(er) andere hier om e(n)nichsins soude mogen eysschen oft/
bethijden en(de) des desen aencleven mach hebben gesub/
mitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n/
[indeferenter] te weten(e) in arnold(e) kyp en(de) gerard(e) van baussele In sulker/
vueghen dat zij informacie van p(ar)tien hebben(de) huer/
uutsprake d(air) af doen sullen bynnen viii dagen naestc(omende)/
promitt(entes) rat(um) blanckart ouderogghe oct(obris) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt