SAL7366, Act: R°108.2 (206 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°108.2  
Act
Date: 1472-11-27

Transcription

2021-05-03 by Claire Dejaeger
It(em) gregorius bollart filius quond(am) goessuini (com)morans sup(ra)/
blauwenputte in p(rese)ncia heeft genomen van arnold(e)/
van kets als procur(eur) jouffr(ouwen) lijsbetten weduwe wouters/
wilen pynnocx des volcomentlic gemechticht twee/
boende(re)n lants oft d(aer) omtrent gelegen opde loe renen/
ons(er) liever vruwen eycke tusschen daneele van voshem/
en(de) roelofs kynde(re) vand(er) varent Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmerte lestleden eenen t(er)mijn va(n)/
seven jae(re)n deen na dand(er) zond(er) middel vervolgen(de)/
Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voir vijf mudden corens/
goet en(de) payabel d(er) maten van lov(en) met wanne ende/
vlogelen wel bereit ts(int) andriesmesse naestcomen(de) apostels/
te betalen en(de) ten huyse d(er) vors(creven) jouffr(ouwen) te loven(e) te/
leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] Item is vorweerde dat de voirs(creven)/
gorijs dvors(creven) lant wynnen werven en(de) mesten sal ten/
behoirliken tijde jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel/
en(de) loflic gelijc reengenoeten boven en(de) beneden/
en(de) ten lesten drie jae(re)n en sal hij dit niet moghen/
hoervruchten en(de) ten afscheiden sal hij dat bloet laten/
want hijt also aenverde Item sal de selve gorijs/
gehouden zijn den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde ten wijntijde/
met zijnen wagen en(de) p(er)den te halen vand(en) wijng(ar)d(e)/
die zij heeft opden roeselbergh en(de) opden hynnenberch/
op zijnen cost Ende dese vors(creven) vorwerden (et)c(etera) roel(ants) vync/
nove(m)br(is) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt