SAL7366, Act: R°30.1 (60 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°30.1  
Act
Date: 1472-08-03

Transcription

2018-11-30 by Claire Dejaeger
Item jan van vly(m)meren schoenmake(r) woenen(de) te loven(en) heeft gelooft/
janne vand(er) nuwermolen van mechelen en(de) meester henricke van/
gheele oft den eenen van hen neghen ryns guld(en) te xx st(uvers)/
tstuc Te weten(e) xx stuvers d(air)af tonser liever vruwen daghe/
nativitas naestcomen(de) thien stuvers d(air)af bynnen eend(er) maent/
dair na x stuvers bynnen eend(er) maent vervolghen(de) En(de)/
also vort alle maenden thien stuvers d(air)af te betalen tot dat/
de vors(creven) so(m)me volbetaelt sal zijn quolib(et) ass(ecutu)[m] Met vorweerden/
oft de vors(creven) jan een maent totter ande(re) liet verstriken zonder/
betalen dat hij dan gehouden sal zijn xx st(uvers) als dan te betalen/
En(de) oft oic zoe geboirde dat de betalinge totter derde(r) maent/
v(er)streke is vorweerde dat in dien gevalle de geheele so(m)me/
van also v(er)re men ingebreke gevallen sal zijn cor(am) ouderogge/
burg(imagist)[ro] aug(usti) iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt