SAL7366, Act: R°41.1 (85 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°41.1  
Act
Date: 1472-08-25

Transcription

2019-03-31 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van lov(en) saluyt/
doen cont dat opden dach datum van desen voir ons come(n)/
zijn in prop(ere) p(er)sone jan vanden putte van velthem en(de) arnt/
vanden hove als momboir lijsbetten vand(en) putte zijns/
wettichx wijfs wettige dochter willems wilen vand(en) houte/
putte die brued(er) was des voirs(creven) jans En(de) hebben/
geconstitueert gesedt volcomen macht procuratie en(de)/
auctoriteit gegeven he(re)n henricke van bolloe priester/
prochiaen der kercken van caem inden lande van breda/
metten rechte te vervolgen texequeren te vereysschen/
te manen opte boren en(de) tontfangen alle alsulken recht/
en(de) versterfnesse van beruerliken oft haefliken goeden/
alse hen als oir en(de) erfgename en(de) naestleven(de) van/
margrieten wilen vanden putte docht(er) arnts wilen/
vanden putte welc arnt wettich brued(er) was des vors(creven)/
jans wilen willems en(de) lijsbetten vand(en) putte e(n)ich/
sins aencome(n) en(de) verstorven mogen zijn te wat/
plaetsen dat dat zij en(de) besunder ind(er) vierscharen/
van alphen inden vors(creven) lande van breda alle de selve/
goede en(de) versterfnesse met rechte te bedingen aen/
te spreken te wynnen te verliesen de vonnissen van/
dien te exequeren te vervolgen die saken bij/
beroepe oft appelacien te vervolgen en(de) composicie/
dair af te maken quitancie te gheven En(de) vort/
aen P(ro)mitt(ens) rat(um) aug(usti) xxv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt