SAL7366, Act: R°61.1 (120 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°61.1  
Act
Date: 1472-10-10

Transcription

2019-10-16 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lese(n)/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt (doen)/
cont en(de) kynlic allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien/
oft horen lesen dat opden dach datum van desen voir/
ons comen en(de) gestaen is in prop(er) p(er)sone jouffr(ouwe) m(ar)griete/
roelants weduwe joes wilen absoloens [cu(m) tutore] onse ingeseten(en) poirt(er)sse/
en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht procuracie/
en(de) auctoriteit gegeven meeste(re)n amelrijke van we(m)mele/
en(de) janne cruypelant [gorde roelants] licenciate in loy [arnold(e) brau] en(de) clause de/
beye(re) oft den eenen van hen bringher van desen Om te/
wederlegghen en(de) tinpugne(re)n alsulke(n) pretens mandement/
van evocacien als anthonis bezuets sone [na(tuer)lic] bezuets wilen/
van bezuetchijs lombart vercregen en(de) verworven heeft/
[surreptiselic also zij meynt] van m(ijn) gened(ichs) hee(re) den h(er)toge dair af de sake tusschen/
der vors(creven) jouffr(ouwe) en(de) anthonise geco(m)mitteert is den eerwerd(ighen)/
he(re)n p(re)sident en(de) raide van brabant en(de) dair inne te p(ro)cede(re)n/
en(de) vort te varen alsoe dat na alle behoirlike manie(re)n ende/
formen van rechte behoirt en(de) sculdich is te gescien Ende/
ofs noet geboirde alle hair ande(r) saken questien en(de) gescillen/
als zij nu uutstaen(de) heeft oft namaels uutstaen(de) hebben sal/
moghen tege(n) wat p(er)sonen dat dat zij Alle hue(r) jairgulde/
opcomingen vervallen goeden beruerlic en(de) omberuerlic chijse/
renten erfpachten en(de) sculden voir alle gerichten gheestelic/
en(de) weerlijc te vervolgen te verwae(re)n te manen teysschen/
op te boe(re)n en(de) tontfangen dair voir te panden [te] daghen/
rastementen te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
alle scepen(en) brieve(n) met rechte te vo(n)nissen getuygen te leide(n)/
ofs behoeft d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien zweren die/
te batte(re)n also dicwille en(de) menichwerven als des behoeve(n)/
sal Te replice(re)n te duplice(re)n [tappelleren en(de) dappeel na recht te volgen] also wale int principael als/
int accessoir also dicwille en(de) menichwerven als des te doen sal/
zijn Gheven(de) vort den vors(creven) procur(eur)s en(de) elc va(n) hen besund(er)/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit eenen oft meer/
procur(eur)s te stellen om bij hen en(de) elcken va(n) he(n) gedaen te worden/
inden saken voirs(creven) den bijd(en) selve(n) procur(eur)s gevordert soude/
mogen wordden En(de) vortaen generalic en(de) specialijc te doe(n)/
des bijd(er) vors(creven) jouffr(ouwe) gedaen (et)c(etera) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo/
oct(obris) x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt