SAL7366, Act: R°74.2 (144 of 598)
Search Act
previous | next
Act R°74.2  
Act
Date: 1472-10-21

Transcription

2020-06-03 by Claire Dejaeger
Allen den ghenen die dese l(etter)en sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e)/
saluyt doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach datu(m)/
van desen voir ons comen is wouter van loven(e) en(de)/
heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegeven willem(me) van lele janne van ost/
en(de) janne vasont aut alt(eru)m Alle en(de) yegewelcke sijn/
saken questien en(de) gescillen als hij nu uutstaen(de) heeft/
oft namaels uutstaen(de) sal hebben tegen wat p(er)sonen/
dat dat zij te vervolghe(n) te verwae(re)n Alle zijn /
chijsen rinten pachten en(de) sculden te manen teysschen/
op te boren en(de) tontfangen dair voir te panden te dagen/
rastementen te doen legghen en(de) die texequeren/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic getuygen/
ofs behoeft te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien/
zweren die te batteren also dicwille en(de) menichwerven/
(et)c(etera) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) En(de) vortaen (et)c(etera) P(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo oct(obris) xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt