SAL7366, Act: V°106.1 (203 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°106.1  
Act
Date: 1472-11-27

Transcription

2021-04-24 by Claire Dejaeger
Joh(ann)es smet h(abetu)r/
Item jonckh(e)r lyebrecht hee(re) te meldert en(de) te bueding(en) (et)c(etera) nut(er)tijt borg(er)m(eeste)r/
te loeven(e) dien in voirleden(en) jae(re)n nae die heerlich(eit) ons gened(ichs) he(re)n ende/
den rechte der stat van loeven(e) in p(resen)cia heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en) andriese verpyncste(n) joh(ann)ese smisman/
en(de) joh(ann)ese de smet oft den een(en) van hen Alle alsuken saken questie(n) en(de)/
gescillen alse hij uutstaen(de) heeft oft naemaels hebbe(n) sal moig(en) inde(n) land(en)/
van luydic en(de) van loon hoedanich die sijn oft teg(en) wat p(er)sone(n) En(de) voort/
alle sijn jairguld(en) sculd(en) opcomi(n)g(en) p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede(n) beruerlic en(de) o(n)beruerlic/
chijs(en) rinte(n) pachte(n) hoedanich die sijn die hij inde(n) selve(n) lande(n) heeft liggen(de)/
oft uutstaen(de) oft en oft naemaels [ald(aer)] hebbe(n) en(de) v(er)crijg(en) sal moig(en) oft hem/
toecome(n) mochte(n) valle(n) oft v(er)schine(n) Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssce(n) opte bue(re)n/
tontfange(n) d(air) voe(r) te pande(n) te daig(en) te beleid(en) rastem(en)te te doen legg(en) die/
met rechte texeque(re)n te v(er)volg(en) te vorde(re)n te beding(en) te wy(n)ne(n) te v(er)lies(en) voir/
alle gerichte(n) geestelic en(de) werlic d(aer) en(de) soe dat beho(r)en oft moc behoeven/
mochte En(de) ofts noot gebuerde in meliora for(ma) appellandi s(e)n(tent)ias int(er)locutor(ias)/
et diffinitivas persequendi componen(di) quitanc(iam) dan(di) ceteraq(ue) Ende vort dat de/
vors(creven) ja(n)nes smet substitue(re)n mach van sijnd(er) hant een oft meer p(ro)cu(rator)es q(ui) habebu(n)t si(mi)lem/
p(otes)tate(m) Et q(uod) un(us) incep(er)it alt(er) pot(er)it mediare (et) finire En(de) de vors(creven) jan de smet sal/
met desen macht hebbe(n) te (con)stitue(re)n meye(r) en(de) late ond(er) de banc van vlyermale ond(er)/
de(n) hof van warmerbossche Promitt(ens) rat(um) roela(n)ts heykens no(vem)[br(is)] xxvii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt