SAL7366, Act: V°20.3 (41 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°20.3  
Act
Date: 1472-07-07

Transcription

2018-11-14 by Claire Dejaeger
Want joncfr(ouwe) magriete vand(en) hove weduwe gherame wile(n) bote huer als/
geleit na der stat recht van loven(en) voir wettige (con)tracte(n) va(n) scepen(en) brieve(n)/
va(n) loven(en) tot alle van ix c(ro)ne(n) en(de) een derdel erflik(er) rinte(n) tot alle(n) de(n) goede(n)/
have en(de) erve joes en(de) henrix van oedenbrugghe geheeten van coelhem/
gebruede(re)n wair die geleg(en) sijn met open(en) brieve(n) vand(er) stat slaende aen/
alle offcie(re)n hadde doen leve(re)n alle de selve goede besundert de ghene die/
zij liggen(de) hadden te onder den meye(r) van leeuwe torsmale en(de) te buedingen/
En(de) dach van rechte doen bescheiden om alhier voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) inde banc te (com)pare(re)n opde(n) xvi dach van junio janne sillen bartelmeeuse/
sillen janne van rode henr(icke) coppens de joncfr(ouwe) van halle henr(icke) wille(m)s end(e)/
ja(n)ne la claes beide molders die de hande aende selve goede hadde(n) oft zij/
tege(n) de vors(creven) leve(r)inge hen hadde(n) wille(n) oppone(re)n Tot welke(n) daige noch oic op/
hede(n) alse te(r) verstreken(en) daige van rechte de selve p(er)sone(n) niet ge(com)p(ar)eert en sijn En(de)/
joh(ann)es vasont als p(ro)cur(eur) der selver joncfr(ouwe) trecht voort heeft v(er)socht Soe hebben/
de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlic/
heeft geblek(en) bij tiboute steenweechs der stat bode dat dexecucie en(de) dexploit voirs(creven)/
behoirlic sijn gedaen en(de) de p(ar)tien dach besceide(n) Datmen der selver joncfr(ouwe) vand(en)/
vors(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht van hue(re)n vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir hen/
comen es cor(am) o(mn)ib(us) scab(in)is in sca(m)pno dempt(is) pynnoc heykens julii vii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt