SAL7366, Act: V°34.1-R°35.1 (74 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°34.1-R°35.1  
Act
Date: 1472-08-17

Transcription

2019-02-03 by Claire Dejaeger
Item katlijne van schaetbroec dochter wilen henrix weduwe/
gheerts wilen peters met eenen momboir voir haer en(de)/
inden name van lijsbetten katlijnen m(ar)grieten en(de) johannen/
peters hue(re)n dochte(re)n die zij heeft vanden voirs(creven) wilen gheerde
//
hue(re)n man jan vanden berghe man en(de) momboir mariens/
van schaetbroec zijns wijfs dochter des voirs(creven) wilen henrix absent/
zijnde die hij in desen gelooft heeft te vervangen johanne va(n)/
longpreit weduwe gheerts wilen van schaetbroec sone des
//
voirs(creven) wilen henrix met wille consente en(de) ten bijsijne diericx/
spechouwers huers mans voir hen allen en(de) voir gheerde/
en(de) johannen van schaetbroec dochte(re)n wi kynde(re) wilen henrix/
oic sone des voirs(creven) wilen henrix ond(er) hue(r) daghe(n) wesende ter/
eend(er) zijden ende margriete henrix weduwe des voirscr(even)/
wilen henrix van schaetbroec moeder d(er) voirs(creven) katlijnen marien/
en(de) wilen henrix met eenen hae(re)n momboir in desen na/
recht verleent ter andere met malcande(re)n overcome(n)/
en(de) eenswordden zijn der pointe en(de) condicien hier na v(er)claert/
die zij malcande(re)n gelooft hebben tonderhouden en(de) ofs behoeft/
elc den ande(re)n voirder vesticheit d(air) af te doen ter plaetsen d(air)/
dat sal behoe(re)n Te weten(e) dat de selve m(ar)griete de moeder/
den vors(creven) p(er)sonen overgegeven heeft en(de) mits desen overgheeft/
ter stont taenverden alle en(de) yegewelcke erflike goede hoe/
die genoempt mogen wesen en(de) die zij tot hue(re)r tocht houden(de)/
is te loven(en) ter lanen en(de) elswair in brabant geleghen/
van wat sijden hair die aencomen zijn in woeningen huysen/
hoven wynnen(de) landen beempden euselen bosschen chijse en(de)/
renten uutgenomen neghen capuyne erflic die zij/
tot hue(re)r tocht behoudt aen en(de) op zeke(re) goede en(de) onderpande/
der kynde(re) gielis wilen claus wouters de becke(re) en(de) ka(tli)[nen]/
moyarts ter lanen voirs(creven) gelegen Van welcken goeden de/
vors(creven) margriete de moeder na recht tot behoef der/
vors(creven) p(er)sone behoirlic heeft vertegen en(de) gerenu(n)cieert opden/
co(m)mer en(de) last dair van voir uutgaende ten behoirliken tijde/
te betalen Ende vortaen op acht mudden corens goet en(de)/
payabel (der) maten van loven overijssche tsint andries/
messe apostels te betalen en(de) ter lanen te leve(re)n d(er) voirs(creven)/
m(ar)grieten d(er) moeder also lange als zij leven sal en(de) niet/
langher Van welcken voirs(creven) acht mudden corens de/
voirs(creven) p(ar)tien p(er)sone gelooft hebben d(er) voirs(creven) moed(er) te betalen/
en(de) te leve(re)n als boven Te weten(e) de vors(creven) katlijne twee/
mudden jan vanden berghe ii mudden johanne van/

//
longpreit met hue(re)n man twee mudden en(de) de voirs(creven) gheert/
en(de) johanne oic twee mudden dair af en(de) telcken termijne/
als vervolghde schout Behalven dat nade doot der/
vors(creven) johannen van longpreit die goede die zij besitten(de)/
is vand(en) voirs(creven) goeden comen en(de) succede(re)n sullen opden/
wettigen erfgenamen des voirs(creven) wilen henricx van/
schaetbroec en(de) [d(er) vors(creven)] margrieten henrix sond(er) yemants wed(er)/
segghen cor(am) borch vync augusti xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt