SAL7366, Act: V°39.1 (82 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°39.1  
Act
Date: 1472-08-25

Transcription

2019-03-14 by Claire Dejaeger
It(em) willem goetdach sone w gorts in p(resen)cia heeft genome(n)/
ende bekint dat hij genome(n) heeft van jouffr(ouwe) lijsbeth/
herts wed(uwe) henr(ix) wilen boelart drie en(de) een halve/
zille lants paulo gelegen te ned(er)lintre in twee/
stucken opden roercoute(r) i alsoet tot hertoe gehoude(n)/
heeft ghijsbr(echt) vand(er) herstraten Te houden te hebben/
en(de) te wynnen van den xxvii[te(n)] dage van m(er)te lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc deen nae dand(er)/
vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) vie(r)/
mudden rocx mate van thiene(n) en(de) pacht va(n) lynte(r)/
alle jae(re) te kersmesse te betalen(e) en(de) te lynte(r) te leve(re)n/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) goede houde(n) wynnen/
werve(n) en(de) meste(n) gelijc reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden/
ende de voirs(creven) goede laten tsijne(n) afscheide(n) soe/
hij die aenveert heeft It(em) es vorweerde oft de/
voirs(creven) ghijsbr(echt) vand(er) heerstrate(n) binne(n) viii jae(re)n/
naestcomen(de) [quijtte] soe hij dat doen mach dat in dien/
gevalle de voirs(creven) wynne vand(en) voirs(creven) goede(n) sal/
moete(n) scheide(n) niet jegenstaen(de) des(er) pechtingen/
Ende dese vorweerde(n) cor(am) borch heykens aug(usti) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt