SAL7366, Act: V°41.1 (87 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°41.1  
Act
Date: 1472-08-27

Transcription

2019-03-31 by Claire Dejaeger
Item den dach van rechte die op heden diende inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen arnde hanckart/
als man en(de) amelen zijns wijfs ter eender zijden ende/
janne nijs ter andere Es bij p(ar)tien consente gecon/
tinueert en(de) uutgesedt in alle der manie(re)n dien nu/
staet tot van heden in xiiii nachten te mistide naestc(omende)/
om als dan te diene(n) gelijc dien op heden gedient soude/
hebben op dat p(ar)tien hie(re)nbynnen metter mynnen/
en veraccorde(re)n roel(ants) heykens aug(usti) xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt