SAL7366, Act: V°46.2 (97 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1472-09-12

Transcription

2019-05-21 by Claire Dejaeger
It(em) uuyt dien dat her jan vanden broecke p(rie)ste(r) opden dach van hede(n)/
inden rechte voir meye(r) ende scepen(en) heeft doen voirt eysschen ja(n)ne/
stevens wonen(de) te meldert bij hafflighem bieden(de) te bewijsene met/
vorste(r) en(de) poirt(er)s dat hijten beclaecht hadde en(de) dach van rechte/
op heden doen beteken(en) voir de so(m)me van sessehondert r(ijnsche) g(ulden) eysschen(de)/
d(aer)voe(r) den selve(n) te hebben v(er)reyct Ende de voirs(creven) jan stevens voir/
oghen niet comen en is Daer marck crauwels als vorste(r) pet(er) de/
raet ende gielijs rogge als poirt(er)s op heden int gherichte bij eede/
gecleert ende getuycht hebben dat de voirs(creven) h(er) jan den voirscr(even)/
janne voir hen voe(r) de so(m)me voirs(creven) beclaechde en(de) dat hem/
op heden wart dach gedaen Ende dat meer es dat de selve/
jan voir hen zwoer ten heylige(n) tsijne(n) dage te come(n) Soe/
hevet tvon(n)nisse der scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
gewesen dat de voirs(creven) her jan den voirs(creven) janne stevens voe(r) de/
voirs(creven) so(m)me verreyct soude hebben p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scabinis in/
scampno dempt(o) pynnock septembr(is) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt