SAL7366, Act: V°50.3 (104 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°50.3  
Act
Date: 1472-09-18

Transcription

2019-06-29 by Claire Dejaeger
It(em) wouter van boenenrode sone wijlen wout(er)s van rode bij cortelke die va(n)/
clause uuten lyemi(n)gen bried(er) inden roden leen aengenome(n) es te leeren/
dbried(er) ambachte en(de) hem aldair bestaedt heeft eene(n) t(er)mijn van twee/
jae(re)n deen jair voir dande(r) In p(rese)ncia heeft gelooft den selve(n) claese/
op eenen banduyn van thien pet(er)s tot ons gened(ichs) he(re)n behoef wel en(de)/
getrouwelic den selve(n) t(er)mijn uut van twee jae(re)n lanc due(re)nde te diene(n)/
en(de) allet ghene te doene dat een goet knape zijnen meest(er) in dien/
sculdich es te doene zond(er) hie(re)nbinne(n) e(n)nichsins van hem sond(er) sijnen/
(con)sente te scheiden Des sal de selve claes voir den selve(n) woute(re)n betale(n)/
dwijngelt vanden ambachte gedragen(de) acht stuv(er)s d(air) af de selve wout(er)/
gehoude(n) sal sijn die vier stuv(er)s ten ynde vand(en) vors(creven) twee jae(re)n wed(er)/
te geven sond(er) meer Ite(m) sal oic de selve claes hem jairlix hie(re)nbinne(n)/
doen twee p(aer) gelapter scoen en(de) alsoe vele omslage alse hij jairlijcs/
behoeven sal
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt