SAL7366, Act: V°51.1 (106 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°51.1  
Act
Date: 1472-09-22

Transcription

2019-07-11 by Claire Dejaeger
It(em) jan pantgat die jonghe sone jans van werchte(r) woenen(de) bij/
raese vand(er) lynden heeft gelooft golijse vanden steenweghe/
nu ter tijt wynne des cloest(er)s vand(er) banc als vand(er) quetsue(re)n/
die de selve jan den voirs(creven) golijs gegeven en(de) gedaen heeft/
in sijn hof eenen wech sinte pet(er)s te romen te porren binne(n)/
xl daighen naistcomen(de) en(de) goede wairheit d(aer) af te bringe(n) naed(er)/
stat recht van loeven(en) Ende die bedevart voldaen sijnde te/
porre(n) binne(n) xl daigen d(aer) nae ts(inte) joes opte zee en(de) insgelix/
d(aer) af te bringen goede wairheit oft gielijs moet te hebben/
Ende op eenen banduyn van thien rinsche guld(en) tot ons/
gened(ichs) he(re)n behoef borch cav(er)son septembr(is) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt