SAL7366, Act: V°67.3 (134 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°67.3  
Act
Date: 1472-10-13

Transcription

2019-12-09 by Claire Dejaeger
It(em) want te des(er) tijt melchior hebstap vors(creven) te bruessel in/
hachte(n) es voir hondert rinsche guld(en) [die] van wegen he(re)n/
pet(er)s hackebacx ridders de selve melchior h(er) jan de becke(re)/
prieste(r) en(de) de vors(creven) willem vand(en) borch ter beg(er)ten/
van m(ijn) he(re) den archidiaken van brab(ant) gelooft waren/
eene(n) coopman dyene(r) van bruessel geheete(n) symoen [de loose] Soe/
heeft gelooft de selve balthasar dat hij insgelix binne(n)/
xiiii nachte(n) naestcomen(de) vand(en) vors(creven) symoene c(ri)gen sal/
alsoe wael voir de(n) vors(creven) he(re)n janne en(de) willem(me) alse voir/
de(n) vors(creven) melchior sijne(n) brued(er) behoirlik quiten(de) en(de) die/
dan leggen ter plaetsen en(de) in gewarig(er) hant d(air) de selve/
melchior her jan en(de) willem samentlic des te vreden/
zelen moigen wesen Beho Ende sal de vors(creven) balthasar de(n)/
vors(creven) willem(me) d(air) voer innestaen en(de) warant sijn dat hij vand(en)/
vors(creven) schout der hondert r(insche) g(ulden) in gheene(n) toecomen(de) tiden/
gepraemt en sal wesen cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt