SAL7366, Act: V°70.1 (138 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°70.1  
Act
Date: 1472-10-06

Transcription

2020-01-06 by Claire Dejaeger
Vander aenspraken die gedaen heeft denijs kerincx tot wille(m)me/
van haesdonck seggen(de) dat de selve willem met den voirs(creven) denijs/
meye(r) van he(re)nt ende arde lobbe zeke(re)n coop ae(n)gegaen sijn/
jegen ja(n)ne de beye(re) vanden houwe vand(en) bossche va(n) wijsittert/
geleghen te ca(m)penhout d(air) in de voirs(creven) beye(re) met vo(n)nisse/
der scepen(en) va(n) loeven(e) voirtijts gewijst is geweest uut/
sake(n) va(n) seke(re)n lijfrente(n) die de voirs(creven) beye(re) hadde op de/
voirs(creven) bossche gecrege(n) jege(n) jonch(e)r(e) ja(n)ne wilen van assche/
En(de) dat de meye(r) dien coop gedragen(de) omtr(ent) [vacat] r(ijnsche) gul(den)/
heeft moete(n) betalen eysschen(de) d(air) om tderdel d(air) af den voirs(creven)/
willem(me) Dair op de voirs(creven) wille(m) he(m) verantwerden(de) dede/
segge(n) met lod(ewijcke) mercx zijne(n) voirspreke dat hij noyt d(air)/
af mutsart noch stecke gehat en hadde hopen(de) d(air)om der/
aensprake(n) ongehoude(n) te wesen(e) Welcke aensprake gesciede/
omtr(ent) kersmesse lestled(en) en(de) heeft also om der absen(cien) wille/
des voirs(creven) arts lobbe de sake verstelt geweest va(n) tijde/
te tijde tot den dage va(n) heden dairs hem de voirs(creven) wille(m)/
toegedroech ald(air) de voirs(creven) meye(r) niet come(n) en is noch ande(re)/
van zijne(n) wege(n) Es gewijst bij vo(n)nisse der scepen(en) van/
loeven(e) ter manissen smeyers wair de voirs(creven) denijs niet/
en quame ten opstane vand(en) hee(re)n dat de voirs(creven) willem/
vand(er) voirs(creven) aensprake(n) ongehoude(n) zijn soude cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
dempto pynnoc oct(obris) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-07-27 by Xavier Delacourt