SAL7366, Act: V°85.2 (167 of 598)
Search Act
previous | next
Act V°85.2  
Act
Date: 1472-11-09

Transcription

2020-07-13 by Claire Dejaeger
Item want de voirs(creven) jan blocscoen seecht dat hem met sijnen/
wive in huweliker vorweerden voermaels toegeseecht es/
bij wijlen willem(me) de pont sijnen zweer dat nae desselfs wille(m)s/
en(de) sijns wijfs doot des voirs(creven) jans blocscoens en(de) sijns voirs(creven)/
wijfs gedeelte vanden erfliken goeden die vand(en) selve(n) willem(me)/
en(de) sijne(n) wive bliven soude(n) weerd soude sijn jairlix xvi/
mudde(n) corens maten van loven(e) Soe es vorweerde wairt/
datmen bevonde ter wettig(er) waerheit dat hen die gelufte/
nae recht alsoe gesciet wa(r)e dat dan dande(r) kinde(re) voirs(creven)/
hem voldoen souden tgheene desmen bevinden soude dat sijn/
kinsgedeelte voirs(creven) arg(er) ware dan de voirs(creven) xvi mudden/
corens loeven(sche) maten eisd(em) Ende oftmen oic bevonde/
dat de voirscr(even) jan blocscoen met sijnen wive vanden vors(creven)/
wilem(me) sijnen zweer oft sijne(n) wive e(n)nige goede gehad/
hadden dair eenich vand(en) ande(re)n kinde(re)n niet tegen en/
hadde gehadt en(de) die de selve blocscoen oft sijn wijf/
sculdich waren nae recht inne te bringen dat zij dat/
nae recht inne bringhen selen ende den ande(re)n dair tegen/
tgelike doen oft en(de) laten hebben eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-02 by Xavier Delacourt