SAL7368, Act: R°117.2 (227 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°117.2  
Act
Date: 1474-11-12

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
It(em) quinten coukeroel heeft gekind en(de) gelijd dat hem bij arnde/
vander berct volcomelic afgequijdt zijn en(de) afgeleecht alsulken/
twintich molevaten rogs goets en(de) payabels wel bereyt met/
wanne en(de) vloegele mate(n) van loeven(en) pacht van aetrode/
erffpachts die den selven quinten(en) met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) vand(er) daet xiiii[c] lix decembr(is) xx besedt en(de) bevesticht/
wardde(n) uute(n) brieven dair mede jacop uute(n) lyemi(n)gen als/
geleit totten goede(n) willems van buetscore goedde in e(n)nig(er)/
der selver goede willem(me) wijlen van daelhem Van welken/
goeden henric wijlen zwaefs e(n)nige p(or)ceele(n) vand(en) voirscr(even)/
willem(me) van daelhe(m) nam onder den ande(re)n opde(n) vorscr(even)/
erffpacht gelic dat dat inden selve(n) scepen(en) brieve(n) die de/
vors(creven) arnd dair af vand(en) vors(creven) quinten(en) ontfange(n) heeft/
volcomelic staet begrepen Van welken porceele(n) de vorscr(even)/
arnd voort e(n)nige gecreg(en) heeft eu(n)demq(ue) arnold(um) eiusq(ue)/
he(re)des ac o(mn)ia et singula bona pro d(i)c(t)a t(re)censa quoq(uo) mo(do) obligata/
penit(us) et o(m)ni(n)o de ead(em) he(re)d(itaria) t(re)censa quitan(s) p(ro)mitt(ens) null(atenus)/
alloq(ui) s(ed) war(andizare) ac eid(em) arnoldo exinde si op[(us)] fuerit ult(er)iore(m)/
securitate(m) face(re) p(ro)ut cor(am) vos heykens no(vem)[br(is) xii]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer