SAL7368, Act: R°117.3-V°117.1 (228 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°117.3-V°117.1  
Act
Date: 1474-11-12

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond en(de) te wete(n) dat opde(n) dach van/
heden dat(um) van desen voir ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soene
//
goird hanckart en(de) heeft ge(con)stitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) lijsbetten eveloege weduwe/
goirts wijlen heyme en(de) henrix wijlen zwaufs ende henr(icke)/
van gulcke hue(re)n behuweden sone Te manen teysscen op/
te bue(re)n en(de) tontfang(en) alle tgene desmen den selve(n) goirde/
opden dach van heden sculdich es van erfpachte oft ande(re)n/
pachten hem verschene(n) en(de) ombetailt uutstaen(de) totte(n) daige/
toe van heden oft naemaels verschinen(de) in e(n)nig(er) manie(re)n/
van e(n)nige(n) sijne(n) goede(n) oft erfpachte(n) die de selve goird/
liggen(de) heeft te nurode aen reyne(re)n wigg(er) oft and(ere)n ald(air)/
D(air) voe(r) te pande(n) te daige(n) te beleide(n) rastem(en)te te doen legg(en)/
die met rechte texeque(re)n te v(er)volg(en) te beding(en) te wynne(n)/
te versie verlies(en) componen(di) quitan(di) cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) in/
non iusto calculo oud(erogge) burg(imagistro) vos heyk(ens) scabinis no(vem)[bri] xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer