SAL7368, Act: R°118.3-V°118.1 (231 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°118.3-V°118.1  
Act
Date: 1474-11-14

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
It(em) goird bone sone wijlen jans heeft v(er)tegen de helicht vand(er)/
persse(n) mette(n) cuypen hoven dair aen geleg(en) met allen den/
toebehoorte(n) geleg(en) te kessele binne(n) der vrijheit van loven(en)/
tussce(n) dande(r) helicht vand(er) selver p(er)ssen henricke van kessele/
toebehoiren(de) omgaende met drie sijden en(de) de strate aldair/
Exposito imp(ositus) goird van kessele wettich sone des vors(creven)/
henr(ix) p(er) Met vorweerde(n) en(de) (con)dicien dat de vors(creven) goird/
bone inde vors(creven) p(er)sse sal hebben en(de) behoude(n) sijn leefdaige/
lang tcamerken dair inne hij tot noch geslape(n) heeft/
en(de) zijn vier stooken tegen den want vand(en) selve(n) camerk(en)/
ende dair toe sal hij te hemw(er)ts behouden tgebruyc vand(en)/
hoofken der selver helicht vand(er) p(er)ssen vors(creven) toebehoiren(de)/
sonder dat hij die boeme sal moigen arge(re)n oft truncken Ende/
es voort ondersproken dat de vors(creven) goird van kessele de/
vors(creven) persse en(de) cuypen sal houden in goede(n) state tot/
eeuwig(en) daigen sonder dat hij die sal moig(en) arge(re)n/
in e(n)nig(er) manie(re)n Et sat(isfacere) et war(andizare) sub di(midi)[a] ama vini lovan(iensis)
//
et q(ui)nq(ue) stuferis he(re)d(itarii) cens(us) et t(re)cense Welke vive stuv(er)s men/
aflegg(en) mach elke(n) pe(n)ning d(air) af met xviii geliken/
pe(n)ning(en) en(de) met vollen rinte(n) Ende de vors(creven) goird sal/
tvors(creven) zijn cam(er)ken mote(n) houde(n) zijn leefdaige lang/
van wande en(de) van dake in goede(n) state Ende de vors(creven)/
goird bone sal ter vors(creven) p(er)ssen uut en(de) inne gaen opde/
zijde te jans van bettenrode w(er)t cor(am) roelants heyk(ens)/
no(vem)[br(is)] xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer