SAL7368, Act: R°12.2 (20 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°12.2  
Act
Date: 1474-07-05

Transcription

2018-09-07 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirs(creven) jan van cuyck in p(rese)ncia heeft openbairlijc/
gekint dat hij alle de voirs(creven) goede en(de) rinte(n) behalve(n)/
der voirs(creven) schuere(n) den voirs(creven) roelove roelofs vercocht/
heeft in eenre comescap en(de) met eene(n) goidspe(n)ni(n)ge Hebbe(n)/
voirts gelooft de selve jan en(de) zijn huysvr(ouwe) dat zij de(n)/
voirs(creven) roelove vander gelofte(n) van genoechdoene ende/
warandscap alle der voirs(creven) goede ind(er) mate(n) die voirscr(even)/
staen selen gheve(n) hue(r) zegle en(de) brieve bij tr(ouwen) en(de) eere(n)/
gemaect ind(er) bester formen Dair over oec met hen segle(n)/
selen twee eerbare manne(n) ter manissen des selfs roelofs/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-08-30 by Jos Jonckheer