SAL7368, Act: R°120.2 (235 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°120.2  
Act
Date: 1474-11-16

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat opde(n) dach va(n)/
heden datum van desen voer ons comen zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan nijs/
ende arnd hanckart als man en(de) momboir amelberge(n) coukeroels/
weduwe henrix wijlen nijs brueders des voirs(creven) jans ende hebben/
ge(con)stitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit gegev(en)/
willem(me) van leefdale henricke scollen janne de coste(re) en(de) janne/
crabbe oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs Te mane(n) teysscen/
opte bue(re)n tontfange(n) alle alsulk(en) acht(er)stelle alsmen hen oft/
e(n)ige(n) van hen sculdich en(de) belang sijn mach oft naemaels/
sal moig(en) wordde(n) in e(n)nig(er) manie(re)n van dien vier mudde(n) ende/
drie mol(evaten) corens erflic die sij samentlic en(de) onverdeilt hebben/
en(de) houden(de) sijn op divers(e) p(er)sone(n) goede te bierbeke en(de) dair/
omtri(n)t geleg(en) Dair voe(r) de sculders oft gelovers te rechte/
te betrecke(n) te (con)vi(n)ceren te verwynne(n) te pande(n) te daige(n) te/
beleide(n) rastemente te doen leggen die met rechte texeque(re)n/
te v(er)volge(n) te vorde(re)n te bescudde(n) te bedinge(n) te wynne(n) te verliesen/
Ende alle tgene d(air) inne te doene dat sij selve soude(n) moigen/
doen Et q(uod) un(us) incip(er)it p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) ouderogge burg(imagistr)[o] roelofs berghe scab(in)is no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer