SAL7368, Act: R°122.1 (242 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°122.1  
Act
Date: 1474-11-24

Transcription

2019-04-03 by Mi-Je Van Gils
Item weyn vander balct inden name van hem selven ende als des/
behoirlic gemechticht onder den stat segel ten saken der stat van/
vilvoirden met behoirlik(er) p(ro)curatien van arnde en(de) anthonise vand(er)/
balct sijne(n) brued(ere)n edewarde cruypelants hue(re)n zwag(er) als mo(m)boir/
jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] vand(er) balct sijns wijfs vand(er) daet xiiii[c] lxxiiii opte(n)/
xxv dach van augusto heeft gekind en(de) gelijdt gehave(n) te hebbe(n)/
en(de) ontfange(n) van jouffr(ouwe) katlijne(n) kersmak(ere) weduwe wout(er)s wijlen/
vand(en) tymple die viventwintich crone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuc van/
die die den selve(n) p(er)sone(n) viele(n) en(de) verschene(n) [sinte m(er)tensmisse lestled(en)] uut saken van/
eene(n) tractaete gesciet voir scep(enen) van loven(en) tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien/
opte(n) vi dach septembr(is) lestled(en) van dien vijftich gelik(en) crone(n)/
inde(n) selve(n) tractaete begrepe(n) d(air) af dand(er) helicht aender selver/
jouffr(ouwe) valle(n) sal te sinxen(en) naistcomen(de) eande(m)q(ue) do(micel)[la(m)] ka(theri)[na(m)] et e(ius)/
bo(na) et he(re)des de dict(is) xxv co(ro)nis cessis utsup(ra) penit(us) quitan(dam)/
P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) cor(am) roelants langrode no(vem)[br(is)]/
xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer