SAL7368, Act: R°137.1 (266 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°137.1  
Act
Date: 1474-12-10

Transcription

2019-04-04 by Mi-Je Van Gils
Vanden gescille dat geweest is ende gehangen heeft inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) tusschen matheeuse/
colcx als aenlegge(r) in deen zijde ende willem(me) pierart als/
procur(eur) g(er)trud(en) van langrode wed(uwe) jans wilen zedele(re) zijnd(er)/
swege(r) verweresse in dande(re) om seke(re) betalinge van so(m)men/
van pe(n)ningen die voirmaels de voirs(creven) matheeus zijn [wijf] oft/
plissis van vorst hue(r) voirman gedaen moegen hebben den voirs(creven)/
wilen janne sedele(re) oft zijne(n) voirs(creven) wive Spruyten(de) ende/
oirspronck nemen(de) van gorde wilen luycx die in des voirs(creven)/
wilen plissis vroente van wegen des voirs(creven) sedeleers voe(r)/
seke(re) so(m)men van pe(n)ningen ende van scepen(en) brieven gesedt/
was ende den selven plissis ontghinck met al des/
daer aen van principalen costen lasten oft and(er)s cleven mach/
Hebben hen de selve p(ar)tien te weten(e) de voirs(creven) math(eeus) renu(n)c(ians)/
de voirs(creven) zijn wijf hier inne vervangen(de) in deen zijde ende de/
voirs(creven) willem pierart vervangen(de) hier inne de voirs(creven) sijne swegher/
in dande(re) van alle den voirs(creven) gescillen en(de) al des dair aen cleven/
mach oft uutgespruyt mach zijn gesubmitteert inde eendrechtige/
uutsprake van segge(re)n bij hen gemeynlijc gecosen de welcke /
zijn de eerweerdige meester jan van beetse doctoir in theologien/
gerardt van baussele secretar(is) goird hanckaert en(de) jan van/
udekem voirspreke die hue(r) uutsprake dair af doen selen/
onv(er)togelijc ende metter sonne(n)schijne Promitt(entes) rat(um) cor(am)/
roelofs vos decembr(is) x
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer