SAL7368, Act: R°141.1 (279 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1474-12-15

Transcription

2019-04-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) de selve vader en(de) sone voir hen ende inde(n) name vande(n)/
ande(re)n kinde(re)n des voirs(creven) reyners die zij tot dese(n) oick gelove(n)/
te v(er)vange(n) hebbe(n) geloeft ind(ivisim) waert datme(n) bevonde meer/
co(m)mers gaen(de) uuyte(n) dach(mael) lants gelege(n) te bierbeke tusschen/
tswitten bosch en(de) d(er) mee(re)n strate d(air) jan van raetshove(n) tande(re)n/
tijde(n) vande(n) voirs(creven) reyne(r) inne gegoet is dan iiii(½) mol(evaten) even(en)/
erfpachts dat zij dat afdoe(n) sele(n) oft der voirs(creven) lijsbette(n) en(de)/
hue(re)n drie natuerlike(n) kinde(re)n die zij heeft behoude(n) vande(n) voirs(creven)/
wijlen janne va(n) raetshove(n) goede(n) moet d(air)af te hebben cor(am)/
eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer