SAL7368, Act: R°144.2-V°144.1 (289 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°144.2-V°144.1  
Act
Date: 1474-12-13

Transcription

2019-04-16 by Mi-Je Van Gils
It(em) die voirs(creven) jonch(e)r henric heeft gelooft de(n) voirs(creven) he(re)n/
ph(ilips)e dat hij tusscen dit ende den vierden kersdaigen naist/
comen(de) comen sal voer mijne(n) hee(re) den p(re)sident en(de) raid/
van brabant ende doen den selven he(re)n philipse aldair/
alsulken behoifte en(de) vestich(eit) van approbacien van zijnen/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) die hij d(air)af heeft oft anderssins/
aengaen(de) zijne(n) vie(re)ndeele der goede van nurode vlasselair/
metten chijsen rinte(n) pachte(n) rechte(n) heerlich(eiden) manscapen
//
p(er)tskue(re)n panhuysen aldair staen(de) ende allen ande(re)n hue(re)n toe/
behoorte(n) hoedanich die sijn Ende insgelix oic van/
zijne(n) vie(re)ndeele vand(er) watermolen geheete(n) des greven/
molen met hue(re)n toebehoorte(n) geleg(en) te nurode oft dair/
omtri(n)t ende dae(re)nboven oic vand(en) zijne(n) vie(re)ndeele der/
voirs(creven) elf pond(en) loven(sche) erflic alsoe dat den voirs(creven) he(re)n/
ph(ilips)e ende sijne(n) nacomeling(en) genoech sal moig(en) sijn Heeft/
voort gelooft dat hij den selve(n) he(re)n ph(ilips)e sal doen ende/
laten volgen tsijnder maniss(en) alle g brieve(n) gescrifte(n) ende/
munim(en)ten die hij e(n)nichsins heeft oft weet den voirscr(even)/
goeden oft rinte(n) aengaen(de) p(ro)ut cor(am) berghe langrode/
decembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer