SAL7368, Act: R°147.2 (295 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°147.2  
Act
Date: 1474-12-20

Transcription

2019-04-11 by Mi-Je Van Gils
Vander aensprake(n) die henrick va(n) daelhem als aenlegge(r) gedae(n)/
heeft op ende tege(n) henr(icke) zanne(n) zijne(n) zweer v(er)weerde(r) van/
twintich r(ijns) g(ulden) tstuck te xx st(uvers) zoe die va(n) outs gelope(n) hebbe(n)/
die de selve henr(ick) va(n) daelhe(m) seyde dat he(m) de voirs(creven) he(n)r(ick) za(n)nen/
sculdich was op te legge(n) en(de) te betale(n) te(n) ocsuyne va(n) eender uutsp(ra)ke(n)/
tussche(n) hen onlanx gedae(n) uuyt cause(n) va(n) eend(er) submissien tussche(n) hen/
gepasseert voe(r) scepen(en) va(n) bout(er)she(m) Mids welker uuytsp(ra)ke(n)/
gecleert was dat de voirs(creven) henr(ick) zanne(n) den voirs(creven) henr(icke) va(n)/
daelhe(m) bewijssenisse gedae(n) hadde vande(n) bewinde dat hij te voe(re)n/
gehadt hadde van des voirs(creven) he(n)r(ix) zanne(n) goede uuyt crachte/
va(n) p(ro)cu(r)acien die de selve he(n)r(ick) zanne(n) de(n) voirs(creven) he(n)r(icke) va(n) daelhe(m)/
hadde gegeve(n) va(n) alle(n) ontfange en(de) uuytgeven(e) Ende oick mede/
bewijssenisse va(n) betalinge(n) va(n) sulke(n) xc pet(er)s als de voirs(creven)/
va(n) daelhe(m) de(n) voirs(creven) he(n)r(icke) zanne(n) hadde geloeft voir scepen(en) die/
in profijte des voirs(creven) henr(ix) zanne(n) ware(n) come(n) en(de) dat op en(de)/
afgeslage(n) met dier rekeni(n)g(en) de selve zanne(n) aende(n) voirs(creven) va(n)/
daelhe(m) tacht(er) was bleve(n) xxxi der voirs(creven) guld(en) die bij tussche(n)/
spreke(n) der voirs(creven) arbit(er)s gemodereert werde(n) opde voirs(creven) xx g(ulden)/
welke pointe(n) de selve va(n) daelhe(m) boodt te thoene(n) hoepen(de) oft/
hij die gethoene(n) conste dat de voirs(creven) zanne(n) zijn zweer/
he(m) gehoude(n) soude zij(n) de voirs(creven) xx r(ijns) g(ulden) opte leggen(e) en(de)/
de voirs(creven) geluefte d(er) voirs(creven) xc pet(er)s te a(n)nichele(re)n D(air) op/
de voirs(creven) he(n)r(ick) zanne(n) hem v(er)antweerden(de) ontkinde tv(er)met/
des voirs(creven) van daelhe(m) en(de) hoept d(er) aensp(ra)ke(n) ongehoude(n) te/
wesen met meer woird(en) (et)c(etera) Soe was gewijst te(n) uuyt(er)ste(n)/
bijde(n) he(re)n scep(enen) va(n) loven(en) t(er) manisse(n) smeyers nae ae(n)sprake/
v(er)antweerde(n) va(n) beyde(n) p(ar)tien en(de) thoenisse des voirs(creven) he(n)r(ix) va(n)/
daelhem die zijns v(er)mets volqua(m) dat de voirs(creven) he(n)r(ick) za(n)nen/
gehoude(n) sijn soude de(n) voirs(creven) he(n)r(icke) va(n) daelhe(m) de geluefte/
d(er) voirs(creven) xc pet(er)s te a(n)nichele(re)n en(de) voirt de voirs(creven) xx g(ulden)/
opte leggen(e) nae dat de waerh(eit) gedrage(n) hadde P(rese)ntib(us)/
om(n)ib(us) scab(inis) de(m)pto lye(ming)[en] decembr(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer