SAL7368, Act: R°160.4 (323 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°160.4  
Act
Date: 1475-01-02

Transcription

2019-04-27 by Mi-Je Van Gils
It(em) roelof van gheele ty(m)merman en(de) claus zijn sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)]/
heeft geloeft volcomelijck en(de) wale te voldae(n) en(de) volmake(n) alsulke(n)/
ty(m)merwerck als hij onlanx leden aengenome(n) heeft met nede(re)n te/
maken drie huyse inde heylichgheestrate die vrou katlijne/
wile(n) va(n) quaderebbe wed(uwe) he(re)n symoens wile(n) py(n)nock ridd(er)s in/
hue(re)n testame(n)te gelate(n) heeft drie arme(n) liede(n) inne te wone(n) en(de)/
betalen palmslach en(de) nede(re)n nae begrijp ende inhoudt der/
vorweerde(n) en(de) condicie(n) die d(air)op gemaect zijn geweest en(de)/
uuytgelese(n) dec(embris) xv lestled(en) die ic henr(icus) vasont selve/
getekent en(de) ond(er)hebbe Inde sunt fideiussores joh(ann)es de arschot/
calceator et dyonisius de quaethe(m) carpentator et p(rim)i duo insup(er)/
p(rim)[(us)] cor(am) roelants roelofs januar(ii) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-27 by Jos Jonckheer