SAL7368, Act: R°166.4-V°166.1 (340 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°166.4-V°166.1  
Act
Date: 1475-01-09

Transcription

2019-05-18 by Mi-Je Van Gils
It(em) willem de coninc sone jans wijlen de coni(n)c en(de) claes mertens/
janssone woenen(de) inde hoolstrate in p(rese)ncia hebben genomen ende bekint/
dat zij genome(n) hebben indivisim van jouffr(ouwe) katheline(n) van oppendorp/
geheete(n) van ralenbeke beghine inde(n) grote(n) beghijnhove te loven(en)/
twee stucken beemts neve(n) een geleg(en) inden poel van rode inde p(ro)chie/
van houthev(er)le dair een gracht tussce(n) beide gaet zoe verre henric/
lootsberch die aldair te houden plach omtri(n)t x dach(mael) houden(de) Te/
houden te hebben en(de) te gebruycken van kersmisse lestled(en) eene(n) t(er)mijn
//
van vi jae(re)n lanc v(er)volgen(de) elx jairs d(air)enbinne(n) om en(de) voe(r) elf/
rinsche guld(en) te xx st(uvers) tstuc tsinte m(er)tensmisse inden wynter/
vallen(de) ende ombegrepen te kersmisse te betalen der vorscr(even)/
jouffr(ouwe) jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vor/
weerd(en) dat de vors(creven) huerlinge gheen recht inde boomen/
oft houte ald(air) hebben en selen en(de) dat m(ijn) jouffr(ouwe) de grechte(n)/
en(de) wat(er)leide(n) houde(n) sal soet gewoenlic es cor(am) langrode vos/
ja(nuar)[ii] ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-04 by Jos Jonckheer