SAL7368, Act: R°178.5-V°178.1 (375 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°178.5-V°178.1  
Act
Date: 1475-01-17

Transcription

2019-06-30 by Mi-Je Van Gils
It(em) jouffr(ouwe) magriete roelants weduwe joes wijlen absoloens heeft gekint/
gehave(n) te hebben vand(en) edelen en(de) mogen(de) h(er)toge wijlen jonghe h(er)toge/
te gulcke en(de) totten berghe greve te ravensberghe hee(re) te heynsberge/
te diest en(de) te sichen(en) (et)c(etera) en(de) dat uut handen mathijs vand(en) rode rint/
meest(er)s des vors(creven) h(er)scaps in sijne(n) vors(creven) lande van diest de so(m)me van/
hondert xiiii(½) r(ijns) gul(den) eene(n) stuver vi mit(en) van dien ii[c] lv(½) r(ijns) guld(en)/
eenen stuver vi mit(en) die de vors(creven) jouffr(ouwe) magriete h(er) jacop wijlen
//
greve van salmen h(er) machiel absoloens ridde(r) en(de) gielijs van cav(er)chon/
jairlix en(de) erflic houden(de) zijn en(de) hebben(de) opde goede chijse en(de) pachte(n)/
des vors(creven) h(er)toge(n) bescrev(en) in seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(en) dair/
op gemaict tot ii t(er)mijne(n) te wete(n) deen helicht te bamisse en(de)/
dand(er) helicht te paessche(n) en(de) die vand(en) t(er)mijne(n) van paesschen/
en(de) bamisse beide lestled(en) Bekinnen(de) hue(r) de vors(creven) jouffr(ouwe) mag(ri)ete/
vand(en) vors(creven) ii t(er)mijne(n) en(de) van allen voirleden(en) t(er)mijne(n) bij hue(r)/
verschene(n) volcomelic genoech gedaen scelden(de) d(air) af volcomelic/
quite den vors(creven) h(er)toge sijn vors(creven) goide zijne(n) vors(creven) rintmeest(er)/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed)/
war(andizare) vos heyk(ens) ja(nuar)[ii] xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer