SAL7368, Act: R°181.3 (383 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°181.3  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-10 by Mi-Je Van Gils
Allen de ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op heden jan vand(er)/
hofstat woenen(de) te libbeke ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteit geg(even) heeft gabriele sijne(n) na(tur)lik(en) sone ja(n)ne van ost/
en(de) janne m(ar)celijs borduerwercke(r) te bruessel aut alt(er)i alle en(de) yegewelke/
sijn saken q(ue)stien en(de) gescillen die hij tegewoirdichlic uutstaen(de) heeft oft/
naemaels hebben sal moig(en) alle sijn jairguld(en) sculde(n) opcomi(n)g(en)/
p(ro)fite(n) v(er)valle(n) goede(n) beruerlic en(de) omberuerlic chijs(en) rinte(n) pachte(n)/
in mel(iori) for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) go(defri)[do] hanck(ar)t/
substituto lye(ming)[en] heyk(ens) ja(nuar)[ii] xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer