SAL7368, Act: R°181.4 (384 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°181.4  
Act
Date: 1475-01-20

Transcription

2019-07-10 by Mi-Je Van Gils
It(em) reyne(r) vand(en) leempoele woenen(de) te wiltsele binne(n) vrijheiden/
heeft gelooft jacoppe van kessele drie r(ijns) gul(den) te xx st(uvers) de(n) st(uver) te drie/
pl(acken) ende een ame wijns goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven(en)/
te wete(n) eene(n) r(ijns) gul(den) d(air) af te half vasten(en) naistcomen(de) de(n) and(ere)n/
te sinxen(en) d(air) na en(de) den derde(n) ts(int) jansmisse v(er)volgen(de) en(de) de vors(creven)/
ame wijns te bamisse d(air) na uut volle(n) cuype(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
(con)dicien oft de vors(creven) reyne(r) den yerste(n) t(er)mijn liet overgaen o(m)betaelt/
soe soude al gevallen zijn cor(am) hanck(ar)t substituto ja(nuar)[ii] xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer