SAL7368, Act: R°182.5-V°182.1 (390 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°182.5-V°182.1  
Act
Date: 1475-01-21

Transcription

2019-07-20 by Mi-Je Van Gils
It(em) arnd yweyn ende anthonijs vand(er) balct gebruede(re)n en(de) edewart/
cruypelants hue(r) swag(er) hebben geconsenteert indivisim dat janne van/
winxele na(tur)lic van alsulken xxv crone(n) alse m(ijn) jouffr(ouwe) vand(en) tymple hen
//
te sinxen(en) naistcomen(de) sculdich selen [sal] sijn uut crachte van eene(n) tractaete/
gepasseert voer scepen(en) van loeven(en) vi[ta] septembr(is) lestlede(n) volge(n) selen/
achtien rinsche gul(den) te xx stuv(er)s tstuc Gheven(de) hem volcome(n) macht/
sond(er) wederroepen in meliori forma die dair af inne te heffen te/
bue(re)n tontfangen ende ofts noot zij met rechte te v(er)volge(n) et quitan(ciam)/
dan(di) bij alsoe nochtan oft de vors(creven) jan die so(m)me niet gecrijgen/
en conste met rechte soe hebben gelooft de vors(creven) drie gebruede(re)n/
en(de) huer swag(er) indivis(im) den vors(creven) janne die xviii r(insche) gul(den) alsdan selve/
te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Et quilibet ip(s)orum p(ro)misit aliu(m) in illo casu/
aliu(m) indempne(m) (con)serva(r)e de sua quarta p(ar)te cor(am) go(defri)[do] hanck(ar)t substituto/
burg(imagistro) roelofs vync [vos] ja(nuar)[ii] xxi Sen(tentiatum) p(er) joh(ann)em de wynxele cor(am) py(n)noc/
ouderogge julii p(rim)[a] a(nn)[o] lxxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer