SAL7368, Act: R°184.1 (393 of 738)
Search Act
previous | next
Act R°184.1  
Act
Date: 1475-01-21

Transcription

2019-07-24 by Mi-Je Van Gils
Nae tvo(n)nisse dat onlanx te wete(n) [vacat] gewijst es tussce(n)/
den p(ro)cur(eur) tshe(re)n van oestkercke en(de) yweyne zoete(n) in dande(re) dwelc was/
ten leste(n) daige als de vierschare besete(n) was heeft hem op hede(n) de/
p(ro)cur(eur) des voirs(creven) he(re)n van oestkercke in rechte gep(rese)nteert en(de) geeyscht oft/
de vors(creven) zijn p(ar)tie voir oogen quame en(de) de p(rese)ntatie hue(r) gedaen/
aenveerde dat hij d(air) mede inden name soe hij ageerde te vrede(n) wa(r)e/
Soe en es nochtan de vors(creven) yweyn niet geco(m)pareert bij hem noch/
zijne(n) p(ro)cur(eur) des vors(creven) he(re)n van oestkercke dat p(ro)teste(re)nde en(de)/
zijn (con)tu(m)acie accuse(re)nde Hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) geweese(n) geliefde/
den vors(creven) p(ro)cur(eur) de (con)tu(m)acie te doen teyken(en) dat hij dat doen mochte/
cor(am) o(mn)ib(us) dempto langr(ode) ja(nuar)[ii] xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-11 by Jos Jonckheer